rp_urlop11.jpgKiedy w XV wieku na Jawie dominującą religią stał się islam, wielu wyznawców hinduizmu oraz innych religii, uciekając przed jego naporem, przeniosło się na Bali. Wraz z rdzennymi mieszkańcami wyspy stworzyli dynamiczne społeczeństwo z oryginalną sztuką i obrzędami. Życie Balijczyków jest kulturowo i duchowo związane z ukontentowaniem i zaspokojeniem bogów, duchów i demonów. Żaden dzień nie może się zacząć ani skończyć bez złożenia ofiary: złe demony należy przebłagać, a dobrym podziękować. Podarki znajdziemy niemal wszędzie – na krośnie tkaczki, na desce rozdzielczej w taksówce czy też przy wejściu do sklepu. Najczęściej spotyka się spięte razem listki z kilkoma ziarnami ryżu lub kwiatami. Przyjemnie jest obserwować, z jakim oddaniem i wdziękiem Balijczycy wypełniają swoje codzienne obowiązki. Wyspiarze przyjmują wszystko ze stoickim spokojem, wchłaniając i dostosowując się do różnych wpływów. Równocześnie jednak zachowują wyjątkowy styl życia, podlegający religii oraz tradycjom społecznym i kulturowym. Jedną z najoryginalniejszych ceremonii jest pogrzeb. Zmarłego składa się w wielkiej, niezwykle bogato zdobionej trumnie (najczęściej mającej kształt zwierzęcia), która jest przenoszona w uroczystej procesji na miejsce kremacji. Orszakowi żałobników zwykle towarzyszą grupy muzyków i tancerzy odpędzających złe duchy.