wyjazdy integracyjne (10)Dovrefjell dla Norwegów jest najważniejszym parkiem narodowym, ze względu na to, że na jego terenie położone są góry Dovre (nazwa parku wywodzi się z nazwy tych gór i słowa field, które oznacza nagie, prawie nie porośnięte roślinnością zbocza). Na góry Dovre przysięgali przedstawiciele narodu norweskiego uchwalając pierwszą w kraju konstytucję?
Park jest prawie bezludnym miejscem.; Na jego terenie występują bardzo licznie endemity, czyli takie gatunki roślin i zwierząt, które nie występują gdzie indziej. Rośnie tu na przykład bylica norweska niewystępująca w żadnym innym miejscu na ziemi?na szczycie Knutsho rosną rośliny reliktowe, które przetrwały nawet okres zlodowacenia. Naukowcy przypuszczają, że szczyt tej góry wystawał ponad lodowiec niczym wyspa, dlatego nie wszystko era lodowcowa zniszczyła.
Roślinność występująca w tym parku tworzy barwne kobierce będące pokarmem dla licznie tu występujących reniferów. W parku występują także rosomaki, łosie i woły piżmowe.