obozy młodzieżowe (10)Obozy artystyczne
Większość ludzi myśląc „obozy młodzieżowe”, ma przed oczami obozy związane z uprawianiem jakiegoś sportu lub innej aktywności fizycznej.

Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że obozy młodzieżowe mogą być poświęcone na przykład warsztatom z dziedziny sztuki. Obozy młodzieżowe artystyczne, maja za zadanie poprawić lub rozwinąć warsztat osób uzdolnionych plastycznie, lub zainteresować i zainspirować osoby, które do tej pory ze sztuką wiele wspólnego nie miały, ale chciały by mieć.

Takie obozy młodzieżowe mogą nie tylko skupiać się na malarstwie, czy innych typowych dziedzinach sztuki. Jednym z ciekawszych obozów młodzieżowych jest obóz, którego tematem przewodnim jest ceramika. W trakcie trwania takiego obozu dzieci uczą się jak glinę wyrabiać, jak z niej lepić przedmioty lub toczyć na kole garncarskim. Naste pnie przerabiają cały proces szkliwienia, barwienia i wypału.

Takie zajęcia na obozach są doskonałą przygodą dla każdego kto ma chociaż odrobinę w sobie artystycznej duszy, a prawdopodobnie każdy ma trochę.