OŚRODEK GÓRNICZY VILLA RICA

Wspomina przy tym specjalnie o ówczesnej stolicy tego stanu i ośrod­ku górniczym Villa Rica .Podobnie jak w Ameryce Północnej, tak i w Brazylii podróżnik dokonywał analizy gleb w zwiedzanych stanach, a także, jak wynika ze wzmianek w jego dziele, przepro­wadzał badania etnograficzne i antropologiczne wśród mieszkających w tych stanach Indian.Godna uwagi jest lakoniczna wzmianka w liście Strze­leckiego do Adyny Turno, iż po zwiedzeniu stanu Minas Gerais „…wpłynął na rzekę La Plata” i udał się na połud­nie aż do Montevideo i Buenos Aires. Wynikałoby z tego, jeżeli nie pominął w liście jakiejś nieznanej nam pośred­niej trasy, że dokonał ogromnego, na długości ok. 5000 km spływu drogą wodną przez środek kontynentu, począwszy zapewne od Rio Grandę w Minas Gerais do Parany, a następnie tą rzeką na południe do La Platy, co wszystko razem nazwał w skrócie La Platą