restauracje i hotele na wesele (10)Jak przebiega ślub?
Ślub odbywa się najczęściej przy obecności obu stron, które zawierają związek małżeński. Kobietę nazywamy panną młodą, a mężczyznę panem młodym. Razem są określani, jako młoda para. Po dokonaniu wszystkiego, są oni żoną oraz mężem.
Ślub jest niezwykle ważnym wydarzeniem w większości społeczeństw współczesnych. Jeśli przyjrzymy się krajom europejskim, zauważymy, że najczęściej osoba przeprowadzająca ślub pyta młodą parę o pragnienie zawarcia małżeństwa oraz uczucia względem siebie. Jeśli nie wyrażą oni dwustronnej zgody, małżeństwo nie będzie zawarte. Ponadto oboje muszą spełniać pewne wiekowe kryteria w celu pewności, co do świadomości ich zgody.
Po całej ceremonii ma najczęściej miejsce wesele, czyli przyjęcie dla rodzin i przyjaciół młodej pary na relatywnie dużą skalę. W dzisiejszych czasach coraz częściej odbywają się one w takich miejscach, jak specjalistyczne restauracje i hotele na wesele.
Oczywiście, opisane zwyczaje dotyczą wyłącznie kultury europejskiej. Zwyczaje towarzyszące zaślubinom zależą zawsze od kręgu kulturowego.