Mianem Skandynawii określa się często kraje obejmujące tereny Półwyspu Skandynawskiego, tym samym znajdują się ona w Północnej części Europy ,większość z nich ,ze względu na położenie w strefie okołobiegunowej posiada bardzo mroźne dni w roku, lato i zima są pojęciami względnymi jeżeli chodzi o Skandynawię. Narosło wiele stereotypów czy utartych opinii na temat tego, które państwo jest państwem skandynawskim, które nie. Skandynawia to Szwecja Dania i Norwegia. Jeżeli przyjmiemy, że Półwysep Skandynawski stanowi tu wyznacznik tego, czy dany kraj jest państwem skandynawskim czy nie, to Skandynawią nazwiemy tylko Norwegię i Szwecję. Jednak ze względu na powiązania historyczne, tzw. Unię kalmarską, dania też wliczana jest w ten poczet. Skandynawia nie jest odpowiednikiem wyrażenia kraj nordycki, obejmuje tylko ich część. Kraje te łączy także wspólna waluta, która adekwatnie do kraju nazywana jest koroną szwedzką, duńską czy norweską. Kwestia przynależności Finlandii do krajów skandynawskich jest zarzewiem dyskusji wśród geografów, historyków czy medioznawców. Bardzo często i do tego grona zaliczana jest Islandia. Wielu jednak uważa, że kraje skandynawskie to te, które mają w swojej fladze znak krzyża tym samym nasze tradycyjne grono się powiększa. Nikt nigdy jednoznacznie nie wskazał, co Skandynawią jest, a co nią nie jest. Oliwy do ognia dodaje także fakt, że w wielu podręcznikach do geografii Finlandia jest określana mianem Skandynawii. Z pewnością jest to doskonały temat na debatę wśród przedstawicieli różnych dziedzin kultury i nauki. Poza cechami typowo geograficznymi, państwa skandynawskie jakkolwiek pojmowane, posiadają bardzo wiele wspólnych cech. Cechą taką jest na przykład wysoki dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to kraje bogate i dobrze rozwinięte gospodarczo. Skandynawia to przodownik zimowych sportów. Skandynawowie zajmują czołowe miejsca na podium w dziedzinach sportów zimowych olimpijskich przede wszystkim. Miłośnicy skosów narciarskich doskonale wiedzą ,że to właśnie tutaj znajdują się najlepsze skocznie na świecie. Wśród innych krajów europejskich wyróżnia je także dbałość o środowisko naturalne, biosferę, litosferę, ekologia jest priorytetem w gospodarce każdego z tych krajów, umiejętnie starają się walczyć ze zjawiskiem efektu cieplarnianego na świecie. Dla Skandynawów zasoby naturalne stanowią jedno z największych dobrodziejstw natury w związku z tym prowadzą umiejętna gospodarkę w zarządzaniu tego typu złożami, co ma bardzo wymierne skutki, jeżeli chodzi o finansowy bieg rozwoju gospodarki. Skandynawia dla wielu polaków od dłuższego czasu stanowi miejsca życia i pracy, coraz bardziej popularne staja się emigracje do krajów Europy Północnej, nie dziwi, zatem fakt, ze skandynawska polonia zaczyna stanowić dość pokaźny odsetek pozostałej ludności. Niewątpliwie warto poznać kulturę i styl życia mieszkańców państw skandynawskich, z pewnością jest to świat i kultura inna niż polska, inna mentalni e i pod względem jakości i poziomu życia erotyczne gry online.