Sylwester za granicą? Weź ze sobą kartę EKUZ

Wielu z nas spędza Sylwestra w domu, w gronie najbliższych i przyjaciół, a część wyruszy do europejskich stolic, aby hucznie i na wesoło wkroczyć w 2014 rok. Wyjeżdżając do krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nie zapomnijmy zabrać ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się nam przydać.

Czym jest EKUZ?
EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który uprawnia nas do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie m.in. takich państw jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Wielka Brytania i jeszcze wielu, wielu innych. Mając taką kartę mamy takie same prawa jak obywatele danego kraju korzystający z państwowej opieki zdrowotnej.

Jak zdobyć kartę?
Aby zdobyć EKUZ należy w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym do miejsca zamieszkania złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, które potwierdzą regularne opłacanie składek zdrowotnych. Wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znaleźć można na stronie internetowej NFZ

Ile ważna jest karta EKUZ?
Karta EKUZ wydawana jest na okres 6 miesięcy, 2 miesięcy bądź 5 lat. Kartę z pierwszym terminem ważności otrzymują m.in. kobiety w ciąży, studenci zgłoszeni do systemu przez Uczelnie, osoby pobierające rentę czy osoby prowadzące pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą. Kartę na 2 miesiące otrzymać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a kartę na 5 lat- emeryci. Oczywiście wszystkie ww. osoby muszą być ubezpieczone.

Jak długo oczekuje się na wydanie karty?
Karta wydawana jest w trybie natychmiastowym, a więc w tym samym dniu, w którym złożyliśmy wniosek. W przypadku, kiedy składka opłacana była nieregularnie wówczas NFZ ma 7 dni na podjęcie decyzji.
I na koniec jeszcze jedna ważna informacja – wyrobienie karty EKUZ nic nie kosztuje. Karta EKUZ jest bezpłatna.