Jednym z najbardziej znanych przejawów kultury greckiej, zwłaszcza tych, o których uczyliśmy się już na wczesnych szczeblach edukacji jest znakomita kultura mykeńska. Już sama budowla zawiera wiele cech budowli kultury mykeńskiej. A oto ich niektóre cechy. Kolumna widoczna w środkowej części reliefu, wsparta na ołtarzu, dźwiga belkowanie dachu jakiegoś budynku, prawdopodobnie pałacu królewskiego. Brakuje głowic, zapewne wykonanych z brązu. Relief miał obrazować potęgę przybywającym do grodu monarchów i sygnalizować, że zbliżają się do miejsca świętego. Po przekroczeniu bramy po prawej stronie ukaże się okrąg grobów szybowych, odsłoniętych przez Schliemanna w 1876 r. W pięciu odkrytych przez niego szybach z XVI w. p.n.e. znaleziono 19 szkieletów, złote maski pośmiertne oraz szaty pokryte listkami ze złota, biżuterię, broń i naczynia. W tamtych czasach zmarłych chowano za murami. Kiedy w XIV w. p.n.e. rozbudowano tereny wokół pałacu i groby znalazły się tym razem po wewnętrznej stronie muru, utworzono wokół nich świątynię. Znad grobów usunięto warstwę ziemi i położono na nich kamienne płyty, a wokół ustawiono pionowo dwa rzędy kamiennych bloków. Wyżłobione u góry, podpierały drewniane belki, na których umieszczono następne kamienne płyty. W ten sposób powstało miejsce kultu. Droga prowadzi dalej, do królewskiego pałacu. Wyraźnie można rozpoznać megaron (sala tronowa). Ziemia usypana na środku sali wyznacza miejsce paleniska. We wszystkich czterech kątach pomieszczenia widać podstawy kolumn. Turyści pragnący przełożyć zwiedzanie wykopalisk na nieco chłodniejsze godziny poranne lub wieczorne, znajdą wygodny nocleg we wsi Mikfnes. Heinrich Schliemann mieszkał w skromnym hotelu. Gród w Tirynsie wznosił się na niewysokim, bo zaledwie 20-metrowym wzgórzu. Wciąż zadziwiają potężne mury, wzniesione między 1400 i 1200 r. p.n.e., których grubość sięga miejscami 17 m, budowane z długich, niekiedy nawet 7-metrowych bloków skalnych, ustawionych luźno jeden na drugim, bez zaprawy murarskiej. Unikalne są tzw. galerie – długie korytarze, zamknięte sklepieniem wspornikowym. W warownym grodzie można rozpoznać pozostałości pałacu królewskiego, podobnego do pałacu w Mykenach. W megaronie znaleziono podstawę tronu. Miasto Tiryns zniszczył pożar w XII w. p.n.e. Wciąż prowadzone są prace wykopaliskowe pod kierunkiem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego. Nadmorskie kąpielisko Tolon jest opanowane przez masowy ruch turystyczny. Przypomina pod tym względem Costa Brava, czy też włoskie wybrzeże Adriatyku. Przybyszy oczekuje aktywne życie nocne, szeroka piaszczysta plaża oraz bary i tawerny nastawione przede wszystkich na brytyjskich i niemieckich urlopowiczów. 12 km . Spośród wielu ośrodków starożytnej kultury greckiej miejscem najbardziej związanym ze współczesnością jest Olimpia. Któż bowiem nie chciałby się znaleźć w miejscu narodzin Igrzysk Olimpijskich Tym bardziej że strefa archeologiczna usytuowana jest w wyjątkowo uroczej okolicy, a układ wystarczająco przejrzysty, by móc sobie wyobrazić przebieg zawodów porno darmowe.